Публічна оферта

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ДЛЯ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

Договір має характер публічної оферти згідно з чинним законодавством України,

1 Визначення термінів:

Клієнт – фізична особа, яка досягла 18-річного віку і що має повної дієздатність, яка

здійснює замовлення і купує товари, які належать Продавцю, представлені на сайті

www.u-color.com.ua, (надалі іменований – «Сайт»), для задоволення особистих потреб.

Продавець – фізична особа підприємець Рябцев Олександр Павлович, що діє на підставі

свідоцтва про державну реєстрацію No _______від 24.09.2007р.

Товар – матеріальний об’єкт, виставлений для продажу на Сайті, з визначеною назвою,

ціною, надані опис та характеристика..

Замовлення – відповідним чином оформлений і розміщений запит Клієнта (заповнені

відповідні поля на Сайті в розділі «Замовлення»), адресований до Продавця на продаж

і доставку за вказаною Клієнтом адресою з обраного на Сайті переліку Товару, із

зазначенням його кількості.

2 Предмет Договору

2.1. Згідно даним Договором Продавець зобов’язується передати у власність Клієнта

Товар, який обраний і замовлений Клієнтом на Сайті Продавця, а Клієнт зобов’язується

прийняти та оплатити Товар відповідно до умов даного Договору.

2.2. Замовляючи Товар через Сайт, Клієнт погоджується з усіма умовами даного

Договору.

2.3. Продаж Товару Продавцем Клієнту регулюється законодавством України, зокрема,

Законом України «Про захист прав споживачів», Правилами продажу товарів на

замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями.

2.4. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, чи не знаходиться в

суперечці, під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб.

2.5. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської

діяльності, пов’язаної з виконанням Договору, а також гарантує, що має право на

виробництво та / або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог

чинного законодавства України, і зобов’язується нести відповідальність у разі порушення

прав Клієнта в процесі виконання Договору і реалізації товару.

2.6. Продавець має право без попереднього повідомлення вносити зміни в текст

даного Договору. Зміни в Договорі набирають чинності після їх публікації на Сайті та

застосовуються до будь-якого замовлення, зроблені після публікації.

2.7. Клієнт погоджується на передачу Продавцю персональних даних (відповідно до умов

даного Договору), інформації по Замовленню і погоджується дотримуватися Договору

шляхом заповнення граф у відповідних колонках при оформленні Замовлення на Сайті.

2.8. Даний Договір є основним документом, що встановлює права і обов’язки Продавця

перед усіма Клієнтами.

2.9. Зробивши замовлення Клієнт підтверджує, що ознайомлений з умовами даного

Договору і всі дії, які ним будуть здійснені, не суперечать Договору.

2.10. Продавець і Клієнт ведуть листування за допомогою електронної пошти або

оголошень і повідомлень на Сайті Продавця. Клієнт підтверджує, що всі угоди,

повідомлення, дані або інша інформація, що надається в електронному вигляді,

відповідає законодавчим вимогам, має юридичну силу і прирівнюється до документів,

складених у письмовій формі.

2.11.Кліент не має права займатися подальшим продажем будь-якого Товару, придбаного

у Продавця. Всі Товари, представлені на Сайті www.u-color.com.ua, призначені виключно

для покупки і подальшого особистого використання Клієнтом. У разі порушення

даного пункту Договору, Клієнт повинен відшкодувати Продавцю всі збитки, пов’язані з

порушенням даного пункту Договору.

3 Персональні дані Клієнтів

3.1. Продавець має право збирати, зберігати та використовувати такі персональні дані

Клієнта:

– Прізвище, ім’я, по батькові;

– Адреса електронної пошти;

– Номер мобільного телефону;

– Адреса доставки, поштовий індекс;

– Дата народження;

– Покупки та товари;

– Історія замовлень.

3.2. Клієнт погоджується з тим, що Продавець має право використовувати персональні

дані Клієнта в наступних цілях:

– Повідомлення клієнтам про послуги, новинах і рекламних пропозиціях Продавця шляхом

SMS, електронних повідомлень, MMS, поштою, і т.д.

– Надання послуг та клієнтської підтримки на запит клієнта;

3.3.Продавец має право на розголошення персональних даних Клієнтів в наступних

випадках:

3.3.1. Отримання Продавцем додаткової згоди Клієнта на надання інформації своїм

партнерам, дочірнім компаніям, агентствам (які займаються аналогічною діяльністю) за

умови, що останні будуть використовувати таку інформацію, зберігаючи конфіденційність

інформації;

3.3.2. Надання інформації правоохоронним та іншим державним органам у відповідь на їх

запит, згідно з нормами чинного законодавства України.

3.4. Зареєструвавшись на Сайті, Клієнт надає свою згоду на отримання оновленої

інформації, інформаційних бюлетенів з останніми новинами, новими надходженнями,

спеціальними пропозиціями та оголошеннями про продаж через електронні повідомлення,

SMS, MMS.

3.5. Клієнт зобов’язується вносити повну і достовірну інформацію про свої персональні

дані в графи на сайті для оформлення Замовлення. У разі виявлення неточностей

або яких-небудь розбіжностей між персональними даними Клієнта, заповненими на

сайті, і персональними даними клієнта, представленими їм при одержання Замовлення

(паспортні дані, ідентифікаційний код і т.д.), Клієнт може позбутися можливості захисту

своїх прав згідно ЗУ «Про захист прав споживачів», зокрема щодо повернення отриманих

Товарів, а також несе відповідальність у випадках передбачених Договором.

4 Порядок оформлення замовлення на Товар

4.1. Для розміщення Замовлення Клієнт заповнює реєстраційну форму на Сайті і

відправляє її Продавцю, натиснувши на кнопку «Оформити замовлення». Оформлення

Клієнтом Замовлення і подальша передача його до виконання, означає достатнє і повне

ознайомлення Клієнта з Товаром.

4.2. Після отримання Замовлення, Продавець здійснює обробку Замовлення. Клієнту

надсилається підтвердження Замовлення (електронною поштою) з детальною

інформацією щодо Замовлення: номер замовлення, замовлені товари, ціни, сума

замовлення.

4.3. У разі відсутності замовлених Товарів на складі Продавця, у тому числі з причин не

залежних від Продавця, останній залишає за собою право відхилити Замовлення Клієнта,

шляхом надсилання електронного повідомлення із зазначенням причини за адресою,

наданим при реєстрації Клієнтом.

4.4. Замовлення вважається прийнятим для виконання після того, як Клієнт отримує

електронне повідомлення на адресу електронної пошти, зазначену в реєстраційній формі,

з підтвердженням факту прийняття Замовлення і після надання уточнюючої інформації

щодо Замовлення, а також контактної інформації Продавця.

4.5. У разі, якщо Клієнт вирішить анулювати Замовлення, він повинен якомога швидше

повідомити про це електронною поштою: sales@u-color.com.ua. Продавець буде

прикладати максимум зусиль для узгодження анулювання Замовлення.

4.6.Продавець докладає максимум зусиль для надання інформації про товар на Сайті

якомога точніше. Однак можуть виникнути ситуації, коли інформація на Сайті може

містити неточності або виглядати неповною. Тому Продавець залишає за собою право

виправляти помилки, змінювати або оновлювати інформацію в будь-який час без

попереднього повідомлення. Враховуючи специфіку візуального відображення різних

типів Товарів на екрані монітора, деякі кольори якої-небудь продукції можуть незначно

відрізнятися від кольорів реальних зразків. У разі, якщо Товар не відповідає очікуванням

Клієнта, Клієнт має право повернути Товар протягом 14 (чотирнадцяти ) днів з моменту

його отримання від Продавця.

5 Порядок передачі Товару

5.1. Доставка замовленого Товару здійснюється протягом 3 (трьох) календарних днів з

моменту Замовлення за вказаною Клієнтом адресою.

5.2. Продавець докладає всіх зусиль для дотримання термінів доставки, вказаних на

Сайті. Однак, затримки доставки можливі внаслідок непередбачених обставин поза

контролем Продавця (форс-мажор). Продавець інформує Клієнта, у разі виникнення

форс-мажорних обставин, та погоджує нові умови поставки шляхом листування

електронною поштою або переговорів по телефону.

5.3. При замовленні Товарів доставка здійснюється транспортною компанією Нова Пошта.

Клієнт може забрати Замовлення як у віділеннях транспортної компанії, так і замовити

доставку Товару за вказаною адресою.

5.4. Замовлення вважається виконаним Продавцем в момент фактичної передачі Товарів,

що входять до складу Замовлення Клієнту на підставі виданої Продавцем, транспортною

або кур’єрською компанією, що здійснює поставку Замовлення, накладній (квитанції,

реєстр доставки і т.п.) на певні Товари під розпис Покупця. За виконанні Замовлення,

зобов’язання Продавця перед Покупцем вважаються виконаними.

5.6. Право власності на Товар та пов’язані з ним ризики переходять від Продавця до

Клієнта в момент передачі Товару. Підтвердженням переходу права власності на Товар

служить підпис Клієнта в накладній (квитанції, реєстр доставки і т.п.), виданої Продавцем,

транспортною або кур’єрською компанією.

5.7.Кліент додатково оплачує вартість доставки :Вартість кур’єрської доставки

за вказаною адресою по всій території України складає 35 грн, включаючи ПДВ, і

оплачується окремо від вартості товару. Вартість кур’єрської доставки при доставці в

найближче віділленя транспортної компанії складає 25 грн.

5.8. Вартість доставки до відділення компанії Нова Пошта не оплачується за умови

оформлення та оплати замовлення на суму понад 1000 грн. Вартість доставки за

вказаною не оплачується за умови оформлення та оплати замовлення на суму понад

2000 грн

5.9. Тільки після повної оплати, Клієнт має право порушити цілісність упаковки Товару,

провести примірку, а так же розпорядиться Товаром будь-яким іншим способом на

власний розсуд, приймаючи до уваги встановлені Договором обмеження. Дане положення

не позбавляє Клієнта прав, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів»,

а саме в частині повернення та обміну Товару належної і неналежної якості.

6 Ціна і умови оплати товару

6.1. Ціна Товару вказана на Сайті і не включає вартість доставки.

6.2. Продавець має право в односторонньому порядку без попередження змінити ціну на

Товар. Однак Продавець не має право змінювати ціну замовленого Товару після того, як

Замовлення було прийнято Продавцем, а Клієнт отримав електронне повідомлення, яке

підтверджує прийняття Замовлення Продавцем.

6.3. Вартість Товару оплачується в національній валюті України – гривні.

6.4. Клієнт може здійснити оплату замовленого Товару за допомогою банківської карти на

сайті Продавця в момент розміщення замовлення, або шляхом перерахування грошових

коштів на банківський рахунок Продавця, самостійно або через уповноважену особу.

6.4.1. Товар, на момент його передачі, повинен бути повністю оплачений Клієнтом.

6.4.2. До оплати приймаються наступні види банківських карт: Visa і MasterCard. У разі

оплати Товару шляхом безготівкового розрахунку банківською картою, такий платіж

здійснюватися в момент розміщенням Замовлення на Сайті Продавця.

6.4.3. У разі якщо Замовлення анульований Клієнтом або відхилений Продавцем,

сплачена вартість товару підлягає поверненню, а витрати на транспортування і доставку,

понесені на момент анулювання Замовлення, поверненню не підлягають.

6.5. Реквізити Продавця для оплати Товару: ФОП Рябцев Олександр Павлович р / р 2600

0060 158287, Печерська філія “Приватбанк” , м Київ, МФО 300711.

7 Гарантійні умови

7.1. За умови дотримання вимог щодо належної експлуатації Товару Клієнтом, Продавець

гарантує високу якість Товару протягом строку гарантії. Термін гарантії на Товар

становить 30 календарних днів, якщо інше не встановлено виробником.

7.2. Термін гарантії обчислюється з моменту передачі Товару Клієнту, який вказується у

відповідному документі, а якщо момент передачі сезонного Товару Клієнту не збігається з

початком сезону для такого Товару – з початку відповідного сезону.

7.3. Кабінетом Міністрів України встановлено наступний перелік сезонних товарів, щодо

яких гарантійні строки обчислюються з початку відповідного сезону:

Для одягу, хутряних та інших виробів весняно-літнього асортименту – починаючи з 1

квітня;

Для одягу, хутряних та інших виробів осінньо-зимового асортименту – починаючи з 1

жовтня.

Для взуття зимового асортименту – починаючи з 15 листопада по 15 березня;

Для взуття весняно-літнього асортименту – починаючи з 15 березня по 15 травня і

починаючи з 15 вересня по 15 листопада;

Для взуття літнього асортименту – починаючи з 15 травня по 15 вересня.

8. Повернення Товару належної якості

8.1. Клієнт має право скасувати Замовлення в будь-який час.

8.2. Також Клієнт має право повернути придбаний Товар належної якості протягом

14 календарних днів з моменту отримання Товару. Для цього необхідно повідомити

Продавця про намір повернути товар по електронній пошті – необхідно написати листа

до служби підтримки u-color за адресою sales@u-color.com.ua. Після перевірки запиту

Клієнта про повернення Товару, Продавець повинен відправити Клієнту електронне

повідомлення-підтвердження.

8.3. Не підлягають обміну / поверненню Товари належної якості, відповідно до Постанови

Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень Закону України« Про захист

прав споживачів »від 19.03.1994 р № 172, зокрема:

– Відкриті Клієнтом CD / DVD диски;

– Корсетні вироби;

– Панчішні і шкарпеткові товари;

– Парфюмерно-косметичні товари;

– Ювелірні вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінних каменів, дорогоцінних каменів

органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;

– Вироби з бурштину;

– Білизна натільна, піжами, халати;

– Білизна постільна;

– Рушники, покривала, пледи;

– Товари в аерозольній упаковці;

– Трикотажні вироби;

– Купальні костюми;

– Товари для новонароджених;

– Предмети особистої гігієни: зубні щітки, бритви, помазки для гоління, гребінці, масажні

щітки, інструменти для манікюру і педикюру (ножнички, пилочки тощо);

– Продукція з пуху і пера (крім пуховиків);

– м’які іграшки для детей;

– перчатки, рукавиці.

8.4.Повернення Товару здійснюється шляхом відправки його Клієнтом на адресу

Продавця: м. Київ, пр. Академіка Глушкова, 26 кв.99 .Однако, перед відправкою Клієнт

зобов’язаний виконати дії, зазначені в пункті 8.2.данного Договору А також упакувати

товар: покласти назад в коробку або пакет і зафіксувати скотчем. Якщо повертається

взуття, необхідно зберегти в товарному вигляді і коробку з-під неї.

8.5. При поверненні Товару Клієнт зобов’язаний надати наступні документи: копію

документа, що засвідчує факт оплати грошових коштів за Товар; письмову заяву про

повернення Товару із зазначенням найменування Товару, артикулу, вартості Товару

(не включаючи вартість доставки); номер і дату документа, який засвідчує придбання

Товару, об’єктивні причини повернення, паспортні дані, зазначити спосіб повернення

грошових коштів (банківський рахунок з усіма необхідними реквізитами або реквізити для

оформлення поштового переказу).

8.6.В разі ненадання одного із зазначених у п.8.5.документов, Продавець не зобов’язаний

приймати Товар і виконувати вимогу Клієнта пов’язані з поверненням Товара.В таких

випадках Продавець також звільняється від обов’язку переслати отриманий від Клієнта

Товар як повернення назад на адресу Клієнта.

9. Повернення Товару неналежної якості

9.1.Повернення Товару неналежної якості здійснюється протягом встановленого

гарантійного строку в порядку та у строки, встановлені законодавством.

9.2.В разі виявлення недоліків Товару Клієнт має право вимагати:

– Пропорційного зменшення ціни;

– Безкоштовного усунення дефектів Товару у строки, узгоджені з Клієнтом;

– Відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.

9.3.В разі виявлення протягом гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з

вини виробника Товару або через фальсифікації товару, підтверджених за необхідності

висновком експертизи, Клієнт, в порядку та у строки, встановлені Законодавством і на

підставі обов’язкових для сторін правил чи Договору , має право, на свій розсуд, вимагати

від Продавця:

– Припинення дії Договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;

– Заміни товару на такий же, або аналогічний Товар, з числа, наявного у Продавця.

Будь-які з перерахованих вище вимог повинні бути пред’явлені Клієнтом у письмовій

формі у вигляді заповненої заяви, яка надсилається за місцезнаходженням Продавця.

9.4.Вимоги Клієнта розглядаються Продавцем тільки за умови надання документа

(або його копії), який підтверджує оплату Товару та факт його отримання Клієнтом, а

також технічного паспорта, гарантійного талона або іншого документа, який видавався

Продавцем на Товари, для яких встановлено гарантійний термін.

Продавець не зобов’язаний приймати Товар, отриманий від Клієнта без надання

вищевказаних документів. Продавець не несе відповідальності за цілісність і збереження

такого Товару і не зобов’язаний відправляти його назад Клієнту.

9.5.Буль-які питання, які можуть виникати, Клієнт може задавати шляхом надсилання

електронного листа за електронною адресою sales@u-color.com.ua.

9.6.Требованія Клієнта не підлягають задоволенню, якщо Продавець доведе, що дефекти

Товару виникли внаслідок порушення Клієнтом правил використання Товару або умов

його зберігання.

9.7.Претензії Клієнта розглядаються розглянута протягом 7 робочих днів з моменту її

отримання.

10. Перерахування грошей за повернутий товар

10.1. Грошові кошти повертаються протягом 15-ти днів з моменту отримання товару та

заповненої заяви на повернення.

Гроші можуть бути повернені Клієнту декількома способами:

– Перераховані на банківську карту. Якщо покупка була оплачена на сайті банківською

картою, гроші повертаються на неї автоматично.

– Поштовим переказом. Якщо покупка була оплачена іншим, не зазначених вище

способом і Клієнт не виявив бажання зарахувати кошти на персональний рахунок.

11. Інші положення

11.1.Еслі яке-небудь з положень даного Договір визнано недійсним або незаконним, або

не може вступити в силу, згідно з чинним законодавством України, таке положення має

бути вилучено з Договору та замінено новим положенням, яке максимально відповідає

намірам Сторін, при цьому даний Договір не переглядається, що не розривається, а

інші положення Договору залишаються в силі. Продавець має право в односторонньому

порядку змінити умови даного Договору, шляхом публікації його в новій редакції на своєму

сайті www.modnakasta.ua.

11.2.Сторони даного Договору несуть відповідальність за його невиконання або

неналежне виконання згідно з чинним законодавством України.

11.3.Всі суперечки, що виникають з умов даного Договору, вирішуються шляхом ведення

переговоров.В випадку, якщо Сторони не досягли угоди по спірним питанням, щодо

даного Договору, такий спір передається на розгляд суду відповідно до українського

законодавства про захист прав споживачів.

11.4.Данний договір є публічною офертою. Відсутність підписаного між сторонами

паперового варіанту Договору з підписами обох сторін у разі проведення по

ньому фактичної оплати Клієнтом, не є підставою вважати даний Договір не

заключенним.Оформлення Замовлення у відповідності з умовами договору вважається

акцептом Клієнта, а проведення оплати Клієнтом – його виконанням.